Policy Research

รายงานวิจัยนโยบายผลิตความรู้ความเข้าใจใหม่ รับมือความท้าทายใหม่

โควิดกับแผลเป็นด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

101 PUB ชวนสำรวจว่านักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้ถดถอยลงเพียงใดในช่วงปิดโรงเรียนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19? ความถดถอยนั้นทำให้ค่าจ้างในอนาคตของพวกเขาลดลงเท่าไร? และเทคโนโลยีการศึกษาแบบไหนที่เหมาะใช้รับมือการปิดโรงเรียนในอนาคต?

พลวัตครอบครัวในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด–19

101 PUB ชวนสำรวจความซับซ้อนของครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย เข้าใจความท้าทายในการดูแลเด็กและสมาชิกเปราะบางของครอบครัวเหล่านั้น พร้อมทั้งเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนพวกเขาในการก้าวข้ามความท้าทาย

จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย

101 PUB ชวนสำรวจจินตนาการไร้ขีดจำกัดของเยาวชนไทยในฐานะพลเมือง หากไม่ตกอยู่ภายใต้ ‘เผด็จการของความเป็นไปได้’ แล้ว พวกเขาฝันถึงสังคม-ประเทศแบบไหน? แล้ว ‘เปลี่ยนแปลง’ ไปถึงฝันนั้นอย่างไร?

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022

101 PUB เผยแพร่ชุดข้อมูลผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ ซึ่งสำรวจความรับรู้ คุณค่า และทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 19,237 คนทั่วประเทศ

22 August 2022

นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย

101 PUB สำรวจกระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหญ่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก ทิศทางของนโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต พร้อมหันกลับมาประเมินช่องว่างทางนโยบายเด็กและครอบครัวของไทย เพื่อลดช่องว่างและขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบาย

3 May 2022

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.