การวิเคราะห์รายงานติดตามการรวมธุรกิจระหว่าง ซี.พี. และ เทสโก้ โลตัส

การวิเคราะห์รายงานติดตามการรวมธุรกิจระหว่าง ซี.พี. และ เทสโก้ โลตัส

ประเด็นสำคัญ

  • สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เผยแพร่รายงานการติดตามการรวมธุรกิจระหว่าง ซี.พี. และ เทสโก้ โลตัส ออกมาเพียงฉบับเดียว ทั้งที่อนุญาตให้รวมธุรกิจมาแล้วเกือบ 3 ปี โดยยังมีบางประเด็นที่ตรวจสอบไม่สมบูรณ์
       
  • กขค. เน้นตรวจสอบการดำเนินการของผู้รวมธุรกิจตามลายลักษณ์อักษร โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ด้านการแข่งขันที่เป็นเหตุผลของการกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้น บางเงื่อนไขยังเป็นเรื่องเกินขอบเขตภารกิจหลักขององค์กร หรือเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่เฉพาะสำหรับการรวมธุรกิจนี้
       
  • เงื่อนไขบางข้อของ กขค. ยังยากต่อการตรวจสอบ จึงทำได้เพียงกำหนดให้ผู้รวมธุรกิจรายงานแผนการทำงาน หรือกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่ล่วงรู้ถึงการปฏิบัติจริงทางธุรกิจ จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการตรวจสอบ

เมื่อมีการอนุญาตการรวมธุรกิจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับเทสโกโลตัส คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดมาตรการเชิงพฤติกรรม 7 เงื่อนไขที่ผู้รวมธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม แม้ว่า กขค. ได้ให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า หลังจากที่ กขค. ให้อนุญาตรวมธุรกิจมาเกือบ 3 ปี เมื่อปลายปี 2022 สำนักงาน กขค. เพิ่งได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามเงื่อนไขฉบับแรก ซึ่งเป็นรอบการดำเนินธุรกิจในปี 2021 และยังมีบางประเด็นที่ตรวจสอบไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ สำนักงาน กขค. เน้นตรวจสอบการดำเนินการของผู้รวมธุรกิจตามลายลักษณ์อักษร โดยไม่ได้พิจารณาถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้น ซึ่งผู้รวมธุรกิจอาจใช้ช่องทางอื่นในการลดการแข่งขันหรือหาประโยชน์จากอำนาจเหนือตลาดที่มีเพิ่มขึ้น บางเงื่อนไขยังถูกกำหนดขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพในการติดตามและบังคับใช้ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามที่ กขค. กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ สำนักงาน กขค. ควรเผยแพร่ผลการติดตามและตรวจสอบในเงื่อนไขต่างๆ ตามรอบการส่งข้อมูลของผู้รวมธุรกิจ เพื่อประเมินสภาพตลาดและระดับการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาว่าเงื่อนไขที่ กขค. กำหนดขึ้นสามารถรักษาระดับการแข่งขันของธุรกิจและผลลัพธ์ของตลาดได้หรือไม่

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ศึกษาผ่านเอกสารผลคำวินิจฉัย

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาของคำวินิจฉัยและกระบวนการทำงานของ ‘คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ พร้อมข้อเสนอนโยบายเพื่อการปฏิรูป

ประเมินการควบรวม TRUE – DTAC และการตีกรอบตัวเองของ กสทช.

101 PUB ชวนวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานของ กสทช. ผ่านกรณีการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ DTAC พร้อมสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมดังกล่าว

3 February 2023

ประเมินการควบรวมธุรกิจระหว่าง AIS และ 3BB: ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านอาจผูกขาด เพราะการควบรวมในตลาดมือถือ

101 PUB ประเมินผลกระทบของการควบรวม AIS และ 3BB ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน และแนวโน้มการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมจากการเหลือ 2 ค่ายใหญ่

10 August 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.