The Active

The Active – Policy Forum: คืนครูให้ห้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญร่วมถกปัญหาและทางออกเพื่อ ‘คืนครูสู่ห้องเรียน’ ใน Policy Forum

The Active – Policy Forum: นโยบายพักหนี้เกษตรกร

ฉัตร คำแสง ร่วมวิเคราะห์นโยบายพักหนี้เกษตรกรใน Policy Forum โดย The Active

The Active – Policy Forum: นโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก

ฉัตร คำแสง ร่วมนำเสนอผลงานศึกษาวิจัย ‘ทำไมต้องลงทุนกับสวัสดิการเด็กเล็ก?’ ใน Policy Forum โดย The Active

The Active – Policy Forum: นโยบายสุขภาพจิต

สรัช สินธุประมา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางออกแบบระบบดูแลสุขภาพจิตคนไทยใน Policy Forum โดย The Active

นโยบายคนรุ่นใหม่ คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด

The Active Thai PBS: นโยบายคนรุ่นใหม่ คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด

101 PUB ชวนฟัง The Active Podcast วรดร เลิศรัตน์ ร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายคนรุ่นใหม่ของพรรคการเมืองต่างๆ ในการเลือกตั้ง 2023

ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน

The Active Thai PBS: ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน’ โดย The Active Thai PBS วรดร เลิศรัตน์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ Gen Z

The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง’ โดย The Active Thai PBS วรดร เลิศรัตน์ ร่วมให้ความเห็นต่อปัญหาของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงที่อยู่อาศัย

The Matter x The Active Thai PBS: Lost & Found ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z

101 PUB ชวนชมงานเสวนา ‘Lost & Found: ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z’ โดย The MATTER และ The Active ซึ่ง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมสนทนาในหัวข้อ ‘ชีวิตห้องเล็กในเมืองใหญ่ คนรุ่นใหม่กับการเป็นเจ้าของพื้นที่ 24 ตร.ม.’

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.