The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

101 PUB ชวนอ่านบทความ “แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง” โดยกองบรรณาธิการ The Active Thai PBS เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2023 ทาง The Active Thai PBS

วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ให้ความเห็นต่อปัญหาของ Generation เคว้ง หรือ ‘คนรุ่นใหม่’ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

อ่านบทความที่นี่

(ที่มาภาพ: The Active Thai PBS (2023))

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

The Matter x The Active Thai PBS: Lost & Found ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z

101 PUB ชวนชมงานเสวนา ‘Lost & Found: ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z’ โดย The MATTER และ The Active ซึ่ง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมสนทนาในหัวข้อ ‘ชีวิตห้องเล็กในเมืองใหญ่ คนรุ่นใหม่กับการเป็นเจ้าของพื้นที่ 24 ตร.ม.’

บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.