adequate housing

แนวหน้า - เคว้ง-หมดไฟ-ใจล้า วิกฤตคนรุ่นใหม่เจนแซด

แนวหน้า: ‘เคว้ง-หมดไฟ-ใจล้า’ วิกฤตคนรุ่นใหม่ ‘เจนแซด’

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘เคว้ง-หมดไฟ-ใจล้า’ วิกฤตคนรุ่นใหม่ ‘เจนแซด’ โดย แนวหน้า วรดร เลิศรัตน์ ร่วมให้ความเห็นต่อปัญหาของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงที่อยู่อาศัย

ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน

The Active Thai PBS: ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘ชีวิตติดลบ งบฯ ไม่พอซื้อบ้าน’ โดย The Active Thai PBS วรดร เลิศรัตน์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ Gen Z

The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

The Active Thai PBS: แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘แก้ปัญหา Generation เคว้ง ด้วยการเมือง’ โดย The Active Thai PBS วรดร เลิศรัตน์ ร่วมให้ความเห็นต่อปัญหาของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงที่อยู่อาศัย

The Matter x The Active Thai PBS: Lost & Found ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z

101 PUB ชวนชมงานเสวนา ‘Lost & Found: ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z’ โดย The MATTER และ The Active ซึ่ง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมสนทนาในหัวข้อ ‘ชีวิตห้องเล็กในเมืองใหญ่ คนรุ่นใหม่กับการเป็นเจ้าของพื้นที่ 24 ตร.ม.’

จับข่าวมาคุย: นโยบายแก้ปัญหา 'คนเมืองมีบ้านยาก'

จับข่าวมาคุย: นโยบายแก้ปัญหา ‘คนเมืองมีบ้านยาก’

101 PUB ชวนฟัง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี และนโยบายสร้างบ้านให้คนเมืองของรัฐบาล ในรายการจับข่าวมาคุย ทาง FM 90.5

101 In Focus Ep.124: บ้าน(เช่า)มั่นคงของคนเมืองมีอยู่จริงไหม

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนมาคิดหาหนทางว่า ‘บ้านในฝัน’ ที่อาจไม่ต้องเป็นความฝันของคนเมืองอีกต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไร และมันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.