The Active – Policy Forum: นโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก

The Active ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า จัด Policy Forum ครั้งที่ 2: ครั้งที่ 4 : นโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก

เวทีนำเสนอผลงานศึกษาวิจัย ‘ทำไมต้องลงทุนกับสวัสดิการเด็กเล็ก?’ ร่วมนำเสนอโดย

• เรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
• รศ.รัตพงษ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
• ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB
• เกรียงไกร ชีช่วง คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย: ณาตยา แวววีรคุปต์

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่

อินโฟกราฟฟิก

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทันโลก 101: รอยร้าวในครอบครัว ต้นทุนการต้านเผด็จการตลอด 10 ปี

ความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดปราบผู้เห็นต่างทางการเมือง และสร้างรอยร้าวที่ประสานได้ยากมาจนถึงปัจจุบัน

ทันโลก 101: ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจเติบโตกระจายไม่กระจุก

การพัฒนาเศรษฐกิจต้องทำโดยมีเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่แค่การกระตุ้นในระยะสั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเท่าเทียมในสังคม

ทันโลก 101: “แบงก์ชาติ” มีไว้ทำไม เหตุใดจึงต้องเป็นอิสระ ? 

ความเป็นอิสระของแบงก์ชาติส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ และการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ แต่ถูกมองว่าเป็นการอุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.