สสส. สานพลังภาคี จัด Youth Policy Lab ให้เยาวชนออกแบบนโยบาย

Hfocus: สสส. สานพลังภาคี จัด Youth Policy Lab ให้เยาวชนออกแบบนโยบาย

101 PUB ชวนอ่านบทความ ‘สสส. สานพลังภาคี จัด Youth Policy Lab ให้เยาวชนออกแบบนโยบาย’ เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2023 ทาง Hfocus

บทความเป็นรายงานข่าวการนำเสนอผลงานข้อเสนอนโยบาย (Demo Day) ของผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Policy Lab พื้นที่ออกแบบนโยบายสำหรับเยาวชนเพื่อ ‘เปลี่ยน’ กรุงเทพฯ ด้วย Systems Thinking และ Design Thinking ซึ่งจัดขึ้นโดย คิด for คิดส์ และ LUKKID

เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ได้กล่าวถึงความสำคัญ ความเป็นมา และโจทย์ในการพัฒนานโยบายของโครงการดังกล่าว

อ่านบทความที่นี่

(ที่มาภาพ: Hfocus (2023))

เรียบเรียง/นำเสนอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ให้เด็กได้เบ่งบานนอกสถานรองรับ: แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว

คิด for คิดส์ ชวนอ่านปัญหาการพัฒนาครอบครัวอุปถัมภ์ไทยที่ส่งผลให้เด็กไทยจำนวนมากไม่ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวอย่างที่ควรจะเป็น

Policy What! EP.1: สละโสดยากหน่อย เพราะ ‘เมือง’ ไม่ปล่อยให้รัก

กุมภาแล้ว แต่ยังไม่มีคนกุมมือ เพราะเราไม่มีดวงเรื่องความรัก หรือเป็นเพราะทางเท้าเดินยาก เดินทางลำบาก พื้นที่สาธารณะก็อยู่ไกล และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้คนกรุงเทพ ‘โสด’ มากกว่าที่อื่นๆ

งบ “สงเคราะห์” เด็กไทย ไม่ไหว ไม่พอ ไปต่อไม่ได้

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจปัญหางบประมาณที่ใช้เลี้ยงดูเด็กๆ ที่ต้องเติบโตในสถานรองรับระยะยาวในประเทศไทย และงบประมาณเพื่อสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยังขาดแคลน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.