รับสมัครเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม Youth Policy Lab โดย คิด for คิดส์

101 PUB

4 March 2023

หากคุณอยากเป็นอีกส่วนหนึ่งในการ ‘เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น’

‘Youth Policy Lab’ โดย คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว พื้นที่ออกแบบนโยบายสำหรับเยาวชนเพื่อ ‘เปลี่ยน’ กรุงเทพฯ ด้วย Systems Thinking และ Design Thinking

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ‘Youth Policy Lab’ โดยเลือกหัวข้อปัญหาของเยาวชนที่คุณสนใจ

โครงการจะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ 20 มีนาคม 2023 – 13 พฤษภาคม 2023 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือทำกระบวนการ Design Thinking และ Systems Thinking เป็นทีมร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ที่สนใจหัวข้อเดียวกัน เพื่อออกแบบนโยบายสาธารณะและสร้างสรรค์นวัตกรรมนโยบายสำหรับเยาวชนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับกรุงเทพมหานครได้จริง

ในวันสุดท้ายของโครงการ ทุกทีมจะได้รับโอกาสนำเสนอไอเดียนโยบายกับทีมนโยบายของกรุงเทพฯ และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/HAnaokb4J8hsErnk8

ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2023

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวันและเวลาของกิจกรรมได้ในใบสมัครเข้าร่วม หัวข้อ ‘รายละเอียดวันและเวลาของกิจกรรมในโครงการ’

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
โทร: 0959451579 (เต้)
Email: [email protected]
LINE: @lukkid

สื่อประชาสัมพันธ์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

เจณิตตา จันทวงษา

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022”

ชวนติดตามรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวปี 2022 และผลสำรวจเยาวชนไทยเกือบสองหมื่นคนทั่วประเทศ พร้อมชวนร่วมฟังเสียงของเยาวชนผ่านกิจกรรม Youth Talk และร่วมขบคิด-ค้นหาแนวทางเติมความฝันเด็กและครอบครัวไทยในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ

22 August 2022

Research Roundup 2022 : “จินตนาการใหม่-แผลเป็น-เปราะบาง” : อนาคตนโยบายเด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต

พบกับการนำเสนองานวิจัยและวงสนทนาความรู้ 4 วงใน 4 หัวข้อแห่งยุคสมัยว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้

25 September 2022
ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่าง ‘มีความหมาย’ ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเสนอแนวทางขยายช่องทางดังกล่าว เพื่อให้นโยบายตอบสนองปัญหาและความต้องการของเยาวชนได้ดีขึ้น

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.