เสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022”

101 PUB

22 August 2022

เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอยู่อย่างไร? คิดฝันอะไร? ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนา และวิกฤตสังคม-การเมืองที่ทอดเงาทาบทับและท้าทายชีวิตของพวกเขาตลอดช่วงปี 2021-2022

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) โดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth และ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank แถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวปี 2022 และผลสำรวจเยาวชนไทยเกือบสองหมื่นคนทั่วประเทศ ในงาน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022”  พร้อมชวนร่วมฟังเสียงของเยาวชนผ่านกิจกรรม Youth Talk และร่วมขบคิด-ค้นหาแนวทางเติมความฝันเด็กและครอบครัวไทยในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 13.00-16.40 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง 201 สสส.

==============================
:: กำหนดการ ::

13.15-13.25 น.
กล่าวเปิดโดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย (รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2)
.
13.25-13.50 น.
แนะนำศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) และฐานข้อมูลผลสำรวจเยาวชน
• ณัฐยา บุญภักดี (ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว)
• ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว)
• ฉัตร คำแสง (ผู้อำนวยการ 101 Public Policy Think Tank)
.
13.50-14.50 น.
นำเสนอรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว 2022 “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: 7 แนวโน้มสำคัญ”
โดย ฉัตร คำแสง, วรดร เลิศรัตน์, และ เจณิตตา จันทวงษา (ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว)
.
14:50-15:30 น.
Youth Talk: ชีวิตและความฝันของ “เด็กสมัยนี้”
• วีดิทัศน์ผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวด “เรื่องเล่าของเด็กสมัยนี้”
• ประเด็นความเหลื่อมล้ำและการหลุดจากระบบการศึกษา
โดย วิว มุกริน ทิมดี – เยาวชนที่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยในช่วงโควิด, หนึ่งในตัวละครภาพยนตร์สารคดี School Town King
• ประเด็นความไม่ลงรอยระหว่างรุ่น
โดย ภูผา ภูริภัทร ณ สงขลา – Project Manager สมัชชา Intern ทำงานผลักดันสิทธิของนักศึกษาฝึกงาน
• ประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน
โดย อันนา อันนานนท์ – เยาวชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาในสถานศึกษาและประเด็นการเมือง
.
15:30-16:30 น.
เสวนา “ตั้งหลักใหม่ เติมความฝันเด็กและเยาวชนไทย”
• รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
• ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”)
• คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) (เจ้าของสถาบันสอนภาษา ANGKRIZ)
ดำเนินรายการ โดย วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา
.
16:30-16:40 น.
กล่าวปิดโดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ (ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส.)

==============================
เอกสารประกอบงานเสวนา

1. เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2022

2. ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์: รอบการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2022

3. เอกสารประกอบการนำเสนอ

4. Press Release [PDF / WORD]

5. รายงานบทวิเคราะห์นโยบาย (Public Policy Insights)

อินโฟกราฟฟิก

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

คิด for คิดส์ ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

5 June 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.