1 ปี 101 PUB - 10 อันดับงานยอดนิยม

1 ปี 101 PUB – 10 อันดับงานยอดนิยม

101 Public Policy Think Tank (101 PUB) เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม โดยเริ่มเปิดตัว-เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2022 – วันนี้เมื่อปีที่แล้ว

ในโอกาสที่ทำงานมาครบหนึ่งขวบปี 101 PUB ชวนอ่านผลงานวิเคราะห์นโยบายที่มีผู้อ่านมากที่สุด 10 อันดับแรก สำรวจปัญหาและข้อเสนอนโยบายในประเด็นหลากหลาย ครอบคลุมทั้งเรื่องประชาธิปไตย นิติธรรม การพัฒนาที่ทั่วถึง และการพัฒนาเด็กและระบบนิเวศการเรียนรู้

อันดับ 1 – คุมกัญชาเสรีอย่างไรให้ปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนที่สุด

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนตุลาคม 2022 นี้ เจณิตตา จันทวงษา ชวนสำรวจผลกระทบ ชี้ช่องโหว่ร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ และเสนอทางออกเชิงนโยบาย ในบริบทที่การปลดล็อกกัญชาเสรีเป็นไปโดยขาดมาตรการกำกับที่รัดกุม และเด็ก-เยาวชนเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุด

อ่านบทความ: คุมกัญชาเสรีอย่างไรให้ปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนที่สุด

อันดับ 2 – บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

บ้านเช่าที่มั่นคง: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนมีนาคม 2022 นี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนสำรวจปัญหาบ้านในเมืองแพงจนคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญที่มุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง ‘การสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน’ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้าง ‘บ้านเช่าที่มั่นคง’ ให้การมีบ้านที่ดีไม่เป็นเพียงความฝันแต่เป็นสิทธิที่จับต้องได้จริง และช่วยให้คนเมืองทุกคนมีโอกาสไล่ตามความฝันอื่นในชีวิตตนได้เต็มที่มากขึ้น

อ่านบทความ: บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

อันดับ 3 – ยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำไทย ให้ไปถึงค่าจ้างเพื่อชีวิต

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนกันยายน 2022 นี้ กษิดิ์เดช คำพุช ชวนสำรวจปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ซึ่งไม่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมทั้งเสนอให้ใช้แนวคิด ‘ค่าจ้างเพื่อชีวิต (Living Wage)’ แทนแนวคิดเดิมในปัจจุบัน

อ่านบทความ: ยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำไทย ให้ไปถึงค่าจ้างเพื่อชีวิต

อันดับ 4 – 5 เรื่องเล่า vs 5 เรื่องจริง ดีลควบรวมทรู+ดีแทค และบทบาทของ กสทช.

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนพฤษภาคม 2022 นี้ ฉัตร คำแสง ชวนตรวจสอบ ‘เรื่องเล่า’ เกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจระหว่างทรูกับดีแทค วิเคราะห์ผลกระทบของการควบรวมดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้บริโภค ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า กสทช. มีอำนาจเต็มที่ในการกำกับหรือแม้กระทั่งไม่อนุญาตให้ควบรวม

อ่านบทความ: 5 เรื่องเล่า vs 5 เรื่องจริง ดีลควบรวมทรู+ดีแทค และบทบาทของ กสทช.

อันดับ 5 – ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมีความหมาย

ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมีความหมาย

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนมิถุนายน 2022 นี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนสำรวจปัญหาของระบอบการเมืองไทยที่ทำให้เสียงเยาวชนไร้ความหมาย เข้าใจถึงเหตุผลในการลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี และร่วมขบคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่เสียงเยาวชนควรถูกรับฟังผ่านการเลือกตั้งมากขึ้น

อ่านบทความ: ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมีความหมาย

อันดับ 6 – ‘มอเตอร์ไซค์’ เส้นเลือดเลี้ยงชีวิตกรุงเทพฯ ที่ถูกมองข้าม: 3 ข้อเสนอนโยบายเพื่อผู้ขับขี่

‘มอเตอร์ไซค์’ เส้นเลือดเลี้ยงชีวิตกรุงเทพฯ ที่ถูกมองข้าม: 3 ข้อเสนอนโยบายเพื่อผู้ขับขี่

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนพฤษภาคม 2022 นี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนอภิปรายความสำคัญจำเป็นของมอเตอร์ไซค์ต่อกรุงเทพฯ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาของผู้ขับขี่ และเสนอแนวนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีสิทธิบนท้องถนนเสมอหน้ากับผู้ใช้ถนนกลุ่มอื่นมากขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพในการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความ: ‘มอเตอร์ไซค์’ เส้นเลือดเลี้ยงชีวิตกรุงเทพฯ ที่ถูกมองข้าม: 3 ข้อเสนอนโยบายเพื่อผู้ขับขี่

อันดับ 7 – หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ

หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย 'เงินอุดหนุนเกษตรกร' แบบเดิมๆ

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนมกราคม 2023 นี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนสำรวจสถานการณ์ความยากจนของเกษตรกรไทย วิเคราะห์ปัญหาของนโยบายเติมรายได้เกษตรกรผ่าน ‘เงินอุดหนุน’ อย่างโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและประกันรายได้เกษตรกร พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนวิธีเติมรายได้เกษตรกรใหม่ให้สามารถยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความ: หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ

อันดับ 8 – ส่องงบลงทุน 434,400 ล้านบาท ปี 2566: ลงทุนอะไรบ้าง? ตอบโจทย์ความท้าทายของไทยหรือไม่?

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนกรกฎาคม 2022 นี้ กษิดิ์เดช คำพุช ชวนสำรวจงบลงทุนในปีงบประมาณ 2023 ว่ารัฐบาลตั้งงบลงทุนตามยุทธศาสตร์อย่างไรและแท้จริงแล้ว งบลงทุนเหล่านี้จัดหาสินทรัพย์อะไร นำไปสู่บริการสาธารณะ หรือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

อ่านบทความ: ส่องงบลงทุน 434,400 ล้านบาท ปี 2566: ลงทุนอะไรบ้าง? ตอบโจทย์ความท้าทายของไทยหรือไม่?

อันดับ 9 – ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

101 PUB Policy Insights ฉบับเดือนตุลาคม 2022 นี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนสำรวจปัญหาการขาดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่าง ‘มีความหมาย’ ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเสนอแนวทางขยายช่องทางดังกล่าว เพื่อให้นโยบายตอบสนองปัญหาและความต้องการของเยาวชนได้ดีขึ้น

อ่านบทความ: ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

อันดับ 10 – อ่านปัญหาในชีวิตและแรงสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ จากผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

อ่านปัญหาในชีวิตและแรงสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ จากผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

101 PUB Policy Flash ฉบับนี้ วรดร เลิศรัตน์ ชวนทำความเข้าใจความเจ็บปวดที่เยาวชนชาว LGBTQ+ ของไทยต้องเผชิญ พร้อมทั้งสำรวจแรงสนับสนุนของเยาวชนต่อนโยบายที่มุ่งสร้างความเสมอภาคทางเพศสภาพ จากผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

อ่านบทความ: อ่านปัญหาในชีวิตและแรงสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ จากผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์ภาพ

ภาพิมล หล่อตระกูล

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘นโยบายสาธารณะ’ ไทยในโลกใหม่: เปิดตัว ‘101 PUB’ – 101 Public Policy Think Tank

101 เปิดตัว 101 PUB ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทำงานบนฐานวิชาการ การพัฒนา และประชาธิปไตย

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022

101 PUB เผยแพร่ชุดข้อมูลผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ ซึ่งสำรวจความรับรู้ คุณค่า และทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 19,237 คนทั่วประเทศ

22 August 2022
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.