ทรู

กสทช. กับการ (ไม่?) บังคับใช้ตามมาตรการควบรวม TRUE-DTAC

กสทช. กับการ (ไม่?) บังคับใช้ตามมาตรการควบรวม TRUE-DTAC

101 PUB ชวนสำรวจผลกระทบของการควบรวม TRUE-DTAC ต่อผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งติดตามการบังคับใช้มาตรการควบรวมของ กสทช.

7 September 2023

ประเมินการควบรวม TRUE – DTAC และการตีกรอบตัวเองของ กสทช.

101 PUB ชวนวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานของ กสทช. ผ่านกรณีการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ DTAC พร้อมสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมดังกล่าว

3 February 2023

Voice Online: จาก ‘ทรู-ดีแทค’ สู่การทวงคลื่นทหาร

101 PUB ชวนชม ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB แสดงทัศนะต่อดีลยักษ์ควบรวบ ทรู-ดีแทค ผ่านรายการ Voice Online

Money Chat: TRUE DTAC ผ่าทางตันธุรกิจสื่อสาร กลุ่มทุนเปลี่ยนประเทศ

101 PUB ชวนฟัง ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB ร่วมแลกเปลี่ยนในรายการ Money Chat Thailand ประเด็นการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC

Nikkei Asia: Thailand’s True and DTAC skip regulatory hearing on merger

101 PUB ชวนอ่านความเห็นของ ฉัตร คำแสง ถึงผลกระทบจากการควบรวมทรู-ดีแทค ใน Nikkei Asia

26 May 2022

กสทช.: การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีควบรวมกิจการทรู-ดีแทค

101 PUB ชวนฟัง ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB เข้าร่วมการหารือและรับฟังความเห็น ประเด็นควบรวมทรู-ดีแทค จัดโดย กสทช.

Breaking Views: ควบรวม ทรู-ดีแทค ผู้บริโภครับกรรม?

ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB ร่วมพูดคุยในประเด็นควบรวมกิจการระหว่างทรู-ดีแทค ในรายการ Breaking Views ทาง Voice TV

5 เรื่องเล่า vs 5 เรื่องจริง ดีลควบรวมทรู+ดีแทค และบทบาทของ กสทช.

101 PUB ชวนตรวจสอบ ‘เรื่องเล่า vs เรื่องจริง’ กรณีควบรวมทรู-ดีแทค ผ่านข้อมูลและกฎหมาย เมื่อ ‘ดีลใหญ่’ ครั้งนี้ส่งผลต่อผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนและอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.