Policy What! EP.2: แรงงานหญิงแท้จริงแสนลำบาก

มีนาแล้ว ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดเพียงพอแล้วหรือยัง? ทำไมผู้หญิงถึงต้องได้รับสิทธินี้ การมีลูกเป็นเรื่องของคนอุ้มท้องหรือเป็นเรื่องของคนทั้งสังคม? จำนวนวันลาคลอด 90 และ 180 วันมาจากไหนและทำไมถึงสำคัญกับตลาดแรงงาน 101 PUB ชวนคุยเรื่องนโยบายความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานต้อนรับเดือนมีนาคมและวันสตรีสากลที่จะมาถึง ในรายการ Policy What!

เปลี่ยนนโยบายอะไรวะ เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้!

ดำเนินรายการโดย
อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world
สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB

ติดตามรายการได้ที่

อ่านเพิ่มเติม
🧍🏻‍♀️ เป็นผู้หญิง-แก่-อ้วน-หน้าตาไม่ดี-มีลูก ต้องเสียเปรียบในการทำงาน?: สำรวจสารพัดหลักฐานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน
👨‍👩‍👧‍👦 สังคมแบบไหนที่คนไทยอยากมีลูก?
👶🏻 จะมีลูกหาวิมานอะไร! ความท้าทายของนโยบายในวันที่ประชากรล้นโลกแต่เด็กเกิดน้อย?

วิจัย/เขียน

สรัช สินธุประมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สังคมแบบไหนที่คนไทยอยากมีลูก?

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจเหตุผลจากงานวิจัยว่าเพราะอะไรคนสมัยนี้จึงไม่อยากหรือไม่พร้อมมีลูก รวมถึงนำเสนอทางออกและความเป็นไปได้ทางนโยบาย

จะมีลูกหาวิมานอะไร! ความท้าทายของนโยบายในวันที่ประชากรล้นโลกแต่เด็กเกิดน้อย?

โลกมีประชากรมากถึง 8 พันล้านคนแล้ว แต่ประเทศส่วนใหญ่มีเด็กเกิดน้อยลงทุกที นโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวยังไม่พอ แต่อาจต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศด้วย

ยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำไทย ให้ไปถึงค่าจ้างเพื่อชีวิต

ค่าจ้างขั้นต่ำของไทยไม่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 101 PUB เสนอให้ใช้แนวคิด ค่าจ้างเพื่อชีวิต (Living Wage) แทนแนวคิดเดิมในปัจจุบัน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.