งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

101 PUB

17 May 2023

เด็ก เยาวชน และครอบครัวกำลังเผชิญปัญหาอะไรในช่วงหลังโควิด? นโยบายรัฐที่กำหนดทิศทางชีวิตของพวกเขา อาจพลิกผันอย่างไรหลังการเลือกตั้ง?

คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 PUB ชวนมาร่วมหาคำตอบจากการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023 และวงเสวนาแนวนโยบายแก้ปัญหา-เติมฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่ พร้อมร่วมเข้าใจตัวตน-ความคิดของ “เด็กสมัยนี้” ผ่านผลวิเคราะห์ผลสำรวจเยาวชน 2 หมื่นคนทั่วประเทศ ในงานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 13.00-17.00 น.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง 201 สสส. และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของ คิด for คิดส์, สสส., และ 101 PUB รวมถึง Facebook และ YouTube ของ The101.world

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
13:00 – 13:30ลงทะเบียน
13:30 – 13:40กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
13:40 – 13:50กล่าวเปิด โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2
13:50 – 14:101 ปี คิด for คิดส์: ผลงานและอนาคตของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

ณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ฉัตร คำแสง
ผู้อำนวยการ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank
หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
14:10 – 14:30เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’:
นำเสนอผลการศึกษาคุณค่า-ทัศนคติเยาวชน จากผลสำรวจเยาวชน คิด for คิดส์


วรดร เลิศรัตน์
นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
14:30 – 15:20เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง – ‘หลังโควิด’ × ‘หลังเลือกตั้ง’:
นำเสนอรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023


วรดร เลิศรัตน์ และ สรัช สินธุประมา
นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
15:30 – 17:00ตั้งทิศก้าวผ่านสองทางแพร่ง:
เสวนาทางเลือกนโยบายเติมความฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่


กชกร บัวล้ำล้ำ
Video Creator, The Isaan Record และเจ้าของเพจ แก้วใส: Daily Life Story

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ดร.ธีราภา ไพโรหกุล
ผู้แทนพรรคเพื่อไทย

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย เจณิตตา จันทวงษา
นักวิจัยและบริหารการวิจัย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

เอกสารประกอบงานเสวนา

1 ปี คิด for คิดส์: ผลงานและอนาคตของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: ผลการศึกษาคุณค่า-ทัศนคติเยาวชน จากผลสำรวจเยาวชน คิด for คิดส์
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง – ‘หลังโควิด’ × ‘หลังเลือกตั้ง’: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

อ่าน เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023 ฉบับเต็ม

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง 201 สสส.

รถไฟฟ้า MRT: สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) สถานีลุมพินี ทางออก 1 แล้วเดินเข้าซอยงามดูพลีมาประมาณ 10 นาที

รถโดยสารประจำทาง:

  • ด้านถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี): สาย 4, 45, 46, 47, และ 507
  • ด้านถนนนางลิ้นจี่ (เทคนิคกรุงเทพฯ): สาย 22, 62, และ 67
  • ด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์: สาย 77

มีที่จอดรถบริการ ณ สถานที่จัดงาน

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023

เพิ่มงานเสวนาสาธารณะนี้ใน Google Calendar ของท่านได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรดร เลิศรัตน์ และคุณพัชรินทร์ รักสัตย์ ทางอีเมล [email protected] หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ คิด for คิดส์ และ 101 PUB ด้านล่างสุดของหน้าเว็บนี้

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

พัชรินทร์ รักสัตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

‘เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง’ เมื่อบาดแผลของวันนี้อาจเด็ดปีกฝันของเยาวชนไทยในอนาคต

101 PUB ชวนชมการนำเสนอผลวิจัยคุณค่า-ทัศนคติเยาวชน และรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

'เติมความฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่' สานจินตนาการและอนาคตของเยาวชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

‘เติมความฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่’ สานจินตนาการและอนาคตของเยาวชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

101 PUB ชวนชมเสวนา ‘ตั้งทิศก้าวผ่านสองทางแพร่ง: เสวนาทางเลือกนโยบายเติมความฝันเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่’

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.