101 PUB

เสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022”

ชวนติดตามรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวปี 2022 และผลสำรวจเยาวชนไทยเกือบสองหมื่นคนทั่วประเทศ พร้อมชวนร่วมฟังเสียงของเยาวชนผ่านกิจกรรม Youth Talk และร่วมขบคิด-ค้นหาแนวทางเติมความฝันเด็กและครอบครัวไทยในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ

22 August 2022

101 In Focus Ep.131: ทำไมร่างงบประมาณปี 66 ไม่ตอบโจทย์อนาคต

ชวนฟังประเด็นรับร่างงบประมาณปี 2566 วาระที่ 1 ที่ชวนตั้งคำถามว่าตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของอนาคตประเทศไทยจริงหรือไม่

3 June 2022

Nikkei Asia: Thailand’s True and DTAC skip regulatory hearing on merger

101 PUB ชวนอ่านความเห็นของ ฉัตร คำแสง ถึงผลกระทบจากการควบรวมทรู-ดีแทค ใน Nikkei Asia

26 May 2022

นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย

101 PUB สำรวจกระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหญ่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก ทิศทางของนโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต พร้อมหันกลับมาประเมินช่องว่างทางนโยบายเด็กและครอบครัวของไทย เพื่อลดช่องว่างและขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบาย

3 May 2022

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2023 101pub.org | All rights reserved.