Youth's Constitution Dialogue: ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ สร้างประชาธิปไตยยั่งยืน

งานเสวนาสาธารณะ “Youth’s Constitution Dialogue: ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ สร้างประชาธิปไตยยั่งยืน”

101 PUB

1 November 2023

National Democratic Institute (NDI), ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) ชวนเยาวชนและประชาชนร่วมสะท้อนมุมมองและความฝันเรื่อง ‘รัฐธรรมนูญเพื่ออนาคต’ ต่อผู้กำหนดนโยบาย ที่งานเสวนาสาธารณะ “Youth’s Constitution Dialogue: ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ สร้างประชาธิปไตยยั่งยืน

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09.30-12.00 น.อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของ 101 PUB และ The101.world รวมถึง YouTube ของ The101.world

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2023

ฝากความเห็น-คำถาม เพื่อเลือกนำไปสนทนาในงานได้ที่นี่

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
09.30 – 09.45ลงทะเบียน
09.45 – 12.00Youth’s Constitution Dialogue: ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ สร้างประชาธิปไตยยั่งยืน

สะท้อนมุมมองและความฝันเรื่องรัฐธรรมนูญโดย เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ร่วมฟังเสียงและแลกเปลี่ยน

พริษฐ์ วัชรสินธุ
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร (พรรคก้าวไกล)

จาตุรนต์ ฉายแสง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคเพื่อไทย)

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชวนสนทนาโดย วรดร เลิศรัตน์
นักวิจัยและหัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและนโยบาย 101 PUB

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4

รถไฟฟ้า MRT: สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) สถานีสามย่าน ทางออก 2 แล้วเดินผ่านอาคารจามจุรีสแควร์ เข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 5 นาที

รถไฟฟ้า BTS: สายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สีเขียวเข้ม) สถานีสยาม ทางออก 6 แล้วขึ้นรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาย 1 จากป้ายรถประจำทางแยกเฉลิมเผ่า มายังศาลาพระเกี้ยว เดินอีก 1 นาที

รถประจำทาง:

  • ด้านถนนอังรีดูนังต์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ): สาย 16, 21, และ 141
  • ด้านถนนพระราม 4 (จามจุรีสแควร์): สาย 3-10, 3-36, 3-52, 3-53, 4, 21, 45, 46, 47, 50, 67, 93, และ 141

ที่จอดรถ:

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2023

เพิ่มงานเสวนาสาธารณะนี้ใน Google Calendar ของท่านได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรดร เลิศรัตน์ และคุณพัชรินทร์ รักสัตย์ ทางอีเมล [email protected] หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ 101 PUB ด้านล่างสุดของหน้าเว็บนี้

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

พัชรินทร์ รักสัตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

101 PUB ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

22 June 2023
ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่าง ‘มีความหมาย’ ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเสนอแนวทางขยายช่องทางดังกล่าว เพื่อให้นโยบายตอบสนองปัญหาและความต้องการของเยาวชนได้ดีขึ้น

ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมีความหมาย

ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมีความหมาย

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาของระบอบการเมืองไทยที่ทำให้เสียงเยาวชนไร้ความหมาย เข้าใจถึงเหตุผลในการลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 18 เหลือ 15 ปี และร่วมขบคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่เสียงเยาวชนควรถูกรับฟังผ่านการเลือกตั้งมากขึ้น

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.