data

ชุดข้อมูลร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติยุครัฐบาลประยุทธ์ 2

101 PUB ร่วมกับ WeVis เผยแพร่ชุดข้อมูลกฎหมายและร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในยุครัฐบาลประยุทธ์2

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.