ชุดข้อมูลร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติยุครัฐบาลประยุทธ์ 2

ชุดข้อมูลจากบทความ 4 ปีสภาตามสั่ง?: กระบวนการนิติบัญญัติไทยในรัฐบาลประยุทธ์ 2 รวบรวมข้อมูลร่างกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชาสมัยที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2019-มีนาคม 2023 จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยข้อมูล 3 ชุด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลแหล่งที่มา
ชื่อและวันที่ในการเสนอร่างกฎหมายระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ผลการลงคะแนนและวันที่ลงมติระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
รายชื่อและสถานะร่างกฎหมายของภาคประชาชนสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023

และสามารถสำรวจข้อมูลชุดนี้แบบ interactive ได้ที่ WeVis

ชุดข้อมูลฉบับเต็ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชุดข้อมูลการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำ ให้ไปถึงค่าจ้างเพื่อชีวิต

101 PUB เผยแพร่ชุดข้อมูลที่ใช้ใน Infographic ของบทความ ‘ยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำไทย ให้ไปถึงค่าจ้างเพื่อชีวิต’

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2023 101pub.org | All rights reserved.