ชุดข้อมูลร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติยุครัฐบาลประยุทธ์ 2

ชุดข้อมูลจากบทความ 4 ปีสภาตามสั่ง?: กระบวนการนิติบัญญัติไทยในรัฐบาลประยุทธ์ 2 รวบรวมข้อมูลร่างกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชาสมัยที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2019-มีนาคม 2023 จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยข้อมูล 3 ชุด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลแหล่งที่มา
ชื่อและวันที่ในการเสนอร่างกฎหมายระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ผลการลงคะแนนและวันที่ลงมติระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
รายชื่อและสถานะร่างกฎหมายของภาคประชาชนสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023

และสามารถสำรวจข้อมูลชุดนี้แบบ interactive ได้ที่ WeVis

ชุดข้อมูลฉบับเต็ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ปีหลังเลือกตั้ง สภาไทยทำงานอะไรไปบ้าง?

1 ปีหลังเลือกตั้ง สภาไทยทำงานอะไรไปบ้าง?

ในโอกาสครบรอบ 1 ปีการเลือกตั้งใหญ่ 101 PUB ชวนสำรวจการทำงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร เสนอกฎหมายแล้วเท่าใด พิจารณาได้มากแค่ไหนแล้ว

ชุดข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (ในเงามืด)

101 PUB รวบรวมและเผยแพร่ชุดข้อมูลเงินนอกงบประมาณ เผยให้เห็นภาคการคลังนอกงบประมาณของไทยที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระบบงบประมาณ

กฎหมายออกกี่โมง?: ชำแหละความล่าช้าในการออกกฎหมาย และข้อเสนออัปสปีดสภาไทย

กฎหมายออกกี่โมง?: ชำแหละความล่าช้าในการออกกฎหมาย และข้อเสนออัปสปีดสภาไทย

101 PUB ชวนสำรวจกระบวนการในการออกกฎหมายของไทยว่ามีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลาเฉลี่ยประมาณเท่าใด ที่ว่า ‘ช้า’ นี้ ไปช้าที่ขั้นตอนไหน และเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรรวดเร็วขึ้นได้อย่างไรบ้าง

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.