Policy What! EP.4: เกณฑ์ทหารหนึ่งครั้ง เศรษฐกิจพัง 7 หมื่นล้าน

ภาพชายไทยเป็นลมล้มพับหลังจับได้ ‘ใบแดง’ เวียนกลับมาให้เห็นอีกครั้งในเทศกาลเกณฑ์ทหารประจำปี เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะใบแดงหนึ่งใบคิดเป็นค่าเสียโอกาสของแรงงานคนหนึ่งถึง 3.4 แสนบาท และเมื่อรวมกันแล้ว การบังคับเกณฑ์ทหารครั้งหนึ่งอาจฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศเกือบ 7 หมื่นล้านบาท! 101 PUB ชวนคุย ทำไมกองทัพควรเปลี่ยนเป็นแบบสมัครใจในรายการ Policy What!

เปลี่ยนนโยบายอะไรวะ เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้!

ดำเนินรายการโดย
อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world และ
สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB

ติดตามรายการได้ที่

อ่านเพิ่มเติม:
💰เศรษฐกิจต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ กว่าจะเป็นกองทัพ ‘สมัครใจ’

บทความที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ กว่าจะเป็นกองทัพ ‘สมัครใจ’

101 PUB ชวนทบทวนว่านโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่มีอยู่สามารถ ‘ยกเลิก’ การเกณฑ์ทหารได้อย่างแท้จริงหรือไม่?

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.