กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้

101 PUB

8 March 2024

‘รัฐธรรมนูญที่ดี’ เป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้รัฐยกระดับ ‘ปากท้อง’ และสนับสนุน ‘ความฝัน’ ของเราทุกคนได้อย่างเหมาะสม การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จึงสามารถเปิด ‘ความเป็นไปได้ใหม่’ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีกว่าเดิม

Center for International Private Enterprise และ 101 PUB ชวนสำรวจปัญหา-แนวทางปฏิรูปรัฐธรรมนูญให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต-เติมเต็มความฝันของเรา ใน LIVE เสวนา ‘กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ – ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้?’

ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2024, เวลา 09.00-11.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook 101 PUB และ The101.world & YouTube The101world

เปิดบทสนทนา ‘ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย – สองโจทย์สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่ต้องแลก’ โดย วรดร เลิศรัตน์ หัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและนโยบาย 101 PUB

เสวนา ‘กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ – ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้?’ โดย:

เกศนคร พจนวรพงษ์ – ผู้ร่วมก่อตั้ง CUT สหภาพแรงงานสร้างสรรค์
ชูศักดิ์ ศิรินิล – รองหัวหน้า พรรคเพื่อไทย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ – ประธาน คณะก้าวหน้า – Progressive Movement
สุเมธ ปานจำลอง – ผู้แทน เพจเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
อรอร ภู่เจริญ – ผู้อำนวยการ School of Public Policy Chiang Mai University

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย: สองโจทย์ที่สังคมไทยไม่ต้องเลือก

ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย: สองโจทย์ที่สังคมไทยไม่ต้องเลือก

ปากท้อง กับ ประชาธิปไตย เป็น ‘ทางแพร่ง’ ที่เราต้องเลือกจริงหรือไม่? 101 PUB ชวนสำรวจคำอธิบายว่า ประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขในการเติมเต็มปากท้องและความฝันของประชาชนอย่างไร?

BBC Thai: ประสบการณ์วันรัฐประหาร-กับดักรัฐธรรมนูญ 60 ในสายตา ธนาธร-ชูศักดิ์-นักวิชาการ

BBC Thai: ประสบการณ์วันรัฐประหาร-กับดักรัฐธรรมนูญ 60 ในสายตา ธนาธร-ชูศักดิ์-นักวิชาการ

101 PUB ชวนอ่านบทความสรุปประเด็นจากงานเสวนา ‘กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้’ ทาง BBC Thai

9 March 2024
วิทยุรัฐสภา: กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้

วิทยุรัฐสภา: กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้

101 PUB ชวนฟัง วรดร เลิศรัตน์ เล่าถึงงานเสวนา ‘กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้’ ทางวิทยุรัฐสภา

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.