“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝัน”

101 PUB

23 August 2022

“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝันอีกแล้ว”“เด็กสมัยนี้ตาสว่างแล้ว”“ความฝันของเราคือการโตไปแล้วใช้ ‘นางสาว’ เราไม่อยากใช้ ‘นาย‘”
ฯลฯเหล่านี้คือบางเสียงและบางฝันของ ‘เด็กสมัยนี้’.
จากที่ผู้ใหญ่บอกว่า “เด็กสมัยนี้สบายจะตาย” “เด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทน” “เด็กสมัยนี้ผิดเพศ” “เด็กสมัยนี้ไม่รักชาติ”

คำถามคือเด็กสมัยนี้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือ? หรือเขามีความฝันความหวังหลายอย่างที่จำต้องเก็บไว้ในใจ

สังคมแบบไหนที่เด็กไทยเผชิญอยู่ เมื่อเด็กหลายคนต้องเจอแรงกดดันหลายด้าน ทั้งเรื่องการเรียน อาชีพที่มั่นคง ต้องมีความสามารถรอบด้าน พื้นที่ปลอดภัยในบ้าน ไปจนถึงเรื่องตัวตนทางเพศ ที่ไม่อาจเป็นได้อย่างที่อยากเป็น

101 ชวนรับฟังเรื่องเล่าของ ‘เยาวรุ่น’ ผ่านผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ‘เรื่องเล่าของ ‘เด็กสมัยนี้‘’ ของ คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดย สสส. และ 101 PUB ว่าด้วยชีวิตและความฝันของพวกเขา

…….

รับชมผลงานประกวดทั้งหมดได้ที่นี่

อ่านรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวประจำปี 2022 โดย ‘คิด for คิดส์’ ได้ที่นี่

รับชมงานเสวนาสาธารณะ เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022 ได้ที่ https://fb.watch/f4caetaaWN/

สร้างสรรค์วิดีโอ

กมลชนก คัชมาตย์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เมธิชัย เตียวนะ

สร้างสรรค์วิดีโอ

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

ธนกร เนตรจอมไพร

สร้างสรรค์วิดีโอ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022

101 PUB เผยแพร่ชุดข้อมูลผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ ซึ่งสำรวจความรับรู้ คุณค่า และทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 19,237 คนทั่วประเทศ

22 August 2022

The Matter x The Active Thai PBS: Lost & Found ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z

101 PUB ชวนชมงานเสวนา ‘Lost & Found: ตามหาความฝันที่หล่นหายของคน GEN Z’ โดย The MATTER และ The Active ซึ่ง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมสนทนาในหัวข้อ ‘ชีวิตห้องเล็กในเมืองใหญ่ คนรุ่นใหม่กับการเป็นเจ้าของพื้นที่ 24 ตร.ม.’

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2023 101pub.org | All rights reserved.