“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝัน”

101 PUB

23 August 2022

“ไม่มีอะไรโหดร้ายกว่าการที่เด็กไม่มีความฝันอีกแล้ว”“เด็กสมัยนี้ตาสว่างแล้ว”“ความฝันของเราคือการโตไปแล้วใช้ ‘นางสาว’ เราไม่อยากใช้ ‘นาย‘”
ฯลฯเหล่านี้คือบางเสียงและบางฝันของ ‘เด็กสมัยนี้’.
จากที่ผู้ใหญ่บอกว่า “เด็กสมัยนี้สบายจะตาย” “เด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทน” “เด็กสมัยนี้ผิดเพศ” “เด็กสมัยนี้ไม่รักชาติ”

คำถามคือเด็กสมัยนี้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือ? หรือเขามีความฝันความหวังหลายอย่างที่จำต้องเก็บไว้ในใจ

สังคมแบบไหนที่เด็กไทยเผชิญอยู่ เมื่อเด็กหลายคนต้องเจอแรงกดดันหลายด้าน ทั้งเรื่องการเรียน อาชีพที่มั่นคง ต้องมีความสามารถรอบด้าน พื้นที่ปลอดภัยในบ้าน ไปจนถึงเรื่องตัวตนทางเพศ ที่ไม่อาจเป็นได้อย่างที่อยากเป็น

101 ชวนรับฟังเรื่องเล่าของ ‘เยาวรุ่น’ ผ่านผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ‘เรื่องเล่าของ ‘เด็กสมัยนี้‘’ ของ คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดย สสส. และ 101 PUB ว่าด้วยชีวิตและความฝันของพวกเขา

…….

รับชมผลงานประกวดทั้งหมดได้ที่นี่

อ่านรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวประจำปี 2022 โดย ‘คิด for คิดส์’ ได้ที่นี่

รับชมงานเสวนาสาธารณะ เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022 ได้ที่ https://fb.watch/f4caetaaWN/

สร้างสรรค์วิดีโอ

กมลชนก คัชมาตย์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เมธิชัย เตียวนะ

สร้างสรรค์วิดีโอ

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

ธนกร เนตรจอมไพร

สร้างสรรค์วิดีโอ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

เจณิตตา จันทวงษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Generation Clash: ก้าวข้ามความขัดแย้งแห่งยุคสมัย กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

สังคมแบบไหนที่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นจะเกิดขึ้น? ความขัดแย้งระหว่างรุ่นในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทิศทางเปลี่ยนไปอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากความขัดแย้งระหว่างรุ่นที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอื่นได้หรือไม่? 101 สนทนากับกนกรัตน์ เลิศชูสกุล ว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแห่งยุคสมัยและหนทางในการก้าวข้าม

นโยบาย Upskill เติมทักษะใหม่ อุดหนุนแค่ค่าเรียนได้ผลหรือไม่

101 PUB สำรวจสถานการณ์การอัปสกิลของแรงงานไทยว่าตอบโจทย์ตรงจุดหรือไม่ หรือยังมีองค์ประกอบสำคัญอะไรที่ขาดหายไปในการถกเถียงนโยบายอัปสกิล

“ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่ต้องมองลึกถึงรายละเอียดปัญหา” สำรวจครอบครัวไทยในภาวะเปราะบาง กับ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

101 ชวน ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล เล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจสภาวะครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย ทั้งครอบครัวไทยและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.