จับข่าวมาคุย: ลดค่าไฟ นโยบายช่วยคนรวย?

101 PUB ชวนฟัง กษิดิ์เดช คำพุช นักวิจัย 101 PUB ประเมินนโยบายลดค่าไฟฟ้าจาก 4.45 บาท/หน่วย เหลือ 4.10 บาท/หน่วย ของ ครม. เศรษฐา 1 ว่าครัวเรือนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์สูงสุด ? รัฐบาลควรปรับแนวทางการลดค่าไฟอย่างไร เพื่อให้ผลประโยชน์ของการลดค่าไฟฟ้าเข้าถึงครัวเรือนรายได้น้อยมากยิ่งขึ้น ในรายการจับข่าวมาคุย

ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2023 เวลา 16.00 – 18.00 น. ทาง มิติข่าว FM 90.5 (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร)

รับฟังได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม
ลดค่าไฟ นโยบายช่วยคนรวย ?

เรียบเรียง/นำเสนอ

กษิดิ์เดช คำพุช

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลดค่าไฟ นโยบายช่วยคนรวย?

101 PUB ชวนสำรวจนโยบายลดค่าไฟของนายกฯ เศรษฐา ว่าใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย พร้อมทั้งแนวทางยกระดับการลดค่าไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จับข่าวมาคุย: นโยบายแก้ปัญหา 'คนเมืองมีบ้านยาก'

จับข่าวมาคุย: นโยบายแก้ปัญหา ‘คนเมืองมีบ้านยาก’

101 PUB ชวนฟัง วรดร เลิศรัตน์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี และนโยบายสร้างบ้านให้คนเมืองของรัฐบาล ในรายการจับข่าวมาคุย ทาง FM 90.5

จับข่าวมาคุย: ทบทวนการพัฒนา ‘รัฐบาลดิจิทัล’

101 PUB ชวนฟัง ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ ทบทวนการพัฒนา ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา อะไรคือปัญหา? รัฐบาลใหม่ควรทำและไม่ทำอะไรต่อ? ในรายการจับข่าวมาคุย ทาง FM 90.5

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.