เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

งานเสวนาสาธารณะ ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024’

101 PUB

5 June 2024

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ‘เปราะบาง’ เผชิญปัญหาอย่างไรในชีวิต? รัฐบาลมองเห็นสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา และดำเนินนโยบายตอบสนองได้ดีแค่ไหน? ฤๅพวกเขายัง ‘ไม่ถูกมองเห็น’ จากรัฐและสังคมดีพอ?

คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 PUB ชวนมาร่วมหาคำตอบจากการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 และวงเสวนาเข้าใจชีวิตเด็กและครอบครัวเปราะบาง-หาทางแก้ปัญหาและเติมฝันของพวกเขาให้ดีกว่าเดิม ในงานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024 เวลา 8.30-12.00 น.ThaiHealth Academy ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของ คิด for คิดส์, สสส., และ 101 PUB รวมถึง Facebook และ YouTube ของ The101.world

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ ThaiHealth Academy โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2024

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
8:30 – 8:45ลงทะเบียน
8:45 – 9:00กล่าวเปิด โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 สสส.
9:00 – 9:152 ปี คิด for คิดส์: ผลงานและอนาคตของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

ฉัตร คำแสง
ผู้อำนวยการ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank
หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
9:15 – 10:15เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น – สี่กลุ่มเด็กเปราะบางน่าจับตา: นำเสนอรายงานสถานการณ์ประจำปี 2024

วรดร เลิศรัตน์
นักวิจัยและหัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและนโยบาย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

สรัช สินธุประมา
นักวิจัยและหัวหน้าทีมสื่อสารสาธารณะ ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
10:15 – 11:45เสวนา ‘เปิดหน้าต่างบานถัดไป: เข้าใจเด็กและครอบครัวที่ไม่ถูกมองเห็นให้มากกว่าเดิม’

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่มเกล้า ช้างน้อย
ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สหรัฐ สุขคำหล้า
อดีตสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

สุรพงษ์ กองจันทึก
ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ดำเนินรายการโดย อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world
11:45 – 12:00กล่าวปิด โดย ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

เอกสารประกอบงานเสวนา

1 เอกสารประกอบการนำเสนอ
เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น-เอกสารประกอบการนำเสนอ-2 ปี คิด for คิดส์ โดย ฉัตร คำแสง
เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น-เอกสารประกอบการนำเสนอ-สาระสำคัญจากรายงาน โดย วรดร เลิศรัตน์ และ สรัช สินธุประมา

2. เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการเด็กและครอบครัว ประจำปี 2024
เล่มหลัก: เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น
ภาคผนวก 1: สถิติที่สำคัญด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

3. Press Release

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

ThaiHealth Academy ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า กรุงเทพฯ

รถไฟฟ้า BTS: สายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน) สถานีสนามเป้า ทางออก 1 แล้วเดินต่อประมาณ 2 นาที

รถโดยสารประจำทาง: ป้ายโรงพยาบาลพญาไท 2 หรือตรงข้าม สาย 1-3, 1-5, 1-8, 1-19, 1-36, 2-15, 2-38, 2-44, 3-45, 4-38, 8, 26, 27, 63, 74, 77, 97, 502, 503, 509, และ A2

รถยนต์ส่วนตัว: มีที่จอดรถบริการ ณ สถานที่จัดงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจร่วมงานในสถานที่ (on-site) ณ ThaiHealth Academy โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2024

เพิ่มงานเสวนาสาธารณะนี้ใน Google Calendar ของท่านได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัณฑิลา ทองนพ และ คุณวรดร เลิศรัตน์ ทางอีเมล [email protected] หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ คิด for คิดส์ และ 101 PUB ด้านล่างสุดของหน้าเว็บนี้

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

ภัณฑิลา ทองนพ

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

คิด for คิดส์ ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

5 June 2024
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

งานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023”

101 PUB ชวนเข้าร่วมรับฟังการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023 ‘เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง’ พร้อมรับฟังเสวนาทิศทางนโยบายด้านเด็กและครอบครัวภายใต้รัฐบาลใหม่

4 May 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.