101 In Focus EP.232: เมื่อเด็กชายขอบ ‘ไม่ถูกมองเห็น’ โดยรัฐ

101 In Focus EP.232: เมื่อเด็กชายขอบ ‘ไม่ถูกมองเห็น’ โดยรัฐ

ภายใต้สารพัดแนวคิดหรือสารพัดนโยบายเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีเด็กและเยาวชนเปราะบางอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่กลับ ‘ไม่ถูกมองเห็น’ โดยรัฐไทย กล่าวคือถูกมองข้าม ละเลย และไม่ได้รับความเข้าใจเพียงพอ

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนฟังสาระสำคัญบางส่วนจากรายงาน เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 ที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น’ ซึ่งนำเสนอสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนชายขอบกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ เด็กและเยาวชนครัวเรือนเกษตร, เด็กและเยาวชนจนเมือง, สามเณร, และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เผื่อว่าในอนาคต รัฐไทยจะ ‘มองเห็น’ และสามารถสนับสนุนความฝันและแก้ไขปัญหาของเด็กเหล่านี้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ดำเนินรายการโดย ชลธิชา ทักษิณาเวศน์ กองบรรณาธิการ The101.world และ วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัย 101 PUB

อ่านเพิ่มเติม:
เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024
อ่านสถานการณ์เด็กและครอบครัวไทย 2024: เมื่อกลุ่มชายขอบไม่เคยถูกมองเห็นจากรัฐไทย

ดำเนินรายการ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

สร้างสรรค์ภาพ

ณัฐพล อุปฮาด

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

คิด for คิดส์ ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

5 June 2024
เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024

งานเสวนาสาธารณะ ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024’

101 PUB ชวนเข้าร่วมรับฟังการแถลงรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 ‘เด็กและครอบครัวไทยที่ไม่ถูกมองเห็น’ พร้อมรับฟังเสวนา-เข้าใจปัญหาเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง หาทางยกระดับคุณภาพชีวิต-เติมฝันพวกเขาอย่างดีที่สุด

24 May 2024
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.