101 Gaze Ep.8 “คนแก่ คอนโดเก่า”

101 PUB

13 February 2023

:: 101 Gaze Ep.8 “คนแก่ คอนโดเก่า” ::

การอาศัยในเมืองใหญ่ทุกวันนี้ ใครจะไม่มองหาคอนโดฯ ใจกลางเมือง ใกล้ขนส่งสาธารณะ อยู่ในระยะเดียวกันกับที่ทำงานบ้าง?

ในเมื่อสะดวกกับการใช้ชีวิต เดินทางง่าย ดูภาพรวมแล้วน่าจะ ‘เหมาะสม’ กับแหล่งงานใจกลางเมือง แม้ว่าราคาคอนโดฯ ก็ต้องใช้เวลาผ่อนกว่า 30 ปี แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มี เมื่อเทียบกับการซื้อบ้านที่ราคาสูงกว่า และส่วนใหญ่อยู่พื้นที่นอกเมือง ห่างไกลจากพื้นที่ทำงาน

การเป็นเจ้าของคอนโดฯ สักห้องจึงเป็นคำตอบสุดท้าย ที่อาจหมายถึงพื้นที่ที่หลายคนอาจจะต้องใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายในห้องสี่เหลี่ยม เพราะต้องนับวันผ่อนร่วมครึ่งชีวิตไปพร้อมคุณภาพอาคารและห้องที่เก่าลงเรื่อยๆ คำถามจึงเกิดขึ้นว่า ชีวิตคุณในเวอร์ชั่นผู้สูงวัยที่ต้องอยู่ในคอนโดฯ เก่าๆ เพียงลำพัง จะเป็นอย่างไรกัน?

101 Gaze ชวนคุณมองอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมือง ผ่านตึกระฟ้าในนาม ‘คอนโดฯ’ เมื่อนับเวลาไปอีก 20 ปีข้างหน้า ตึกสูงเหล่านี้จะกลายเป็น ‘ตึกเก่า’ ที่อาจเป็นตัวเลือกที่อยู่อาศัยสุดท้ายในชีวิตของใครหลายคน อะไรที่ทำให้อนาคต ‘คนจะแก่’ ต้องมีชีวิตอยู่บน ‘คอนโดฯ เก่า’ ไขคำตอบไปกับ พนิดา มีเดช พนักงานบริษัทผู้ตัดสินใจเลือกคอนโดฯ เป็นลงหลักปักฐานชีวิต, ภัณฑิรา จูละยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 101 PUB

ความเหงาและความเดียวดายไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนบุคคล เมื่อแนวโน้มภาพคนเมืองในอนาคตจะต้องผ่อนเช่าและใช้ชีวิตในคอนโดฯ ไปจนแก่ 101 ชวนจินตนาการกรุงเทพในอีก 20 ปีข้างหน้า เราจะหาทางออกและช่วยเหลือการอยู่อาศัยคนเมืองอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

กมลชนก คัชมาตย์

สร้างสรรค์วิดีโอ

ธนกร เนตรจอมไพร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

101 In Focus Ep.124: บ้าน(เช่า)มั่นคงของคนเมืองมีอยู่จริงไหม

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนมาคิดหาหนทางว่า ‘บ้านในฝัน’ ที่อาจไม่ต้องเป็นความฝันของคนเมืองอีกต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไร และมันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

ค่ายทหารในเมืองหลวง 5,200 ไร่ ควรเปลี่ยนเป็นอะไรบ้าง?

101 PUB ชวนอ่าน 2 บทความที่นำเสนอว่าพื้นที่ในเมืองควรถูกใช้สอยอย่างไร พื้นที่แบบไหนที่ยังขาดแคลนและควรมาแทนที่ค่ายทหารที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 5,200 ไร่ ในกรุงเทพมหานคร

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.