The Standard NOW: ‘ของแพง ค่าแรงเท่าเดิม’ ทำไม GDP ไทยโตเกือบรั้งท้ายอาเซียน

ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB ให้สัมภาษณ์สดในรายการ The Standard NOW ในประเด็น “ของแพง ค่าแรงเท่าเดิม ทำไม GDP ไทยโตเกือบรั้งท้ายอาเซียน”

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2565

รับชมได้ ที่นี่


เผยแพร่ครั้งแรก : รายการ The Standard NOW . ‘‘ของแพง ค่าแรงเท่าเดิม’ ทำไม GDP ไทยโตเกือบรั้งท้ายอาเซียน. วันที่ 16 สิงหาคม 2565

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

บทความที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย Upskill เติมทักษะใหม่ อุดหนุนแค่ค่าเรียนได้ผลหรือไม่

101 PUB สำรวจสถานการณ์การอัปสกิลของแรงงานไทยว่าตอบโจทย์ตรงจุดหรือไม่ หรือยังมีองค์ประกอบสำคัญอะไรที่ขาดหายไปในการถกเถียงนโยบายอัปสกิล

เช้าทันโลก: มองความเหลื่อมล้ำผ่านข้อมูลฝุ่น PM2.5

ฟัง เจณิตตา จันทวงษา วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำผ่านข้อมูลฝุ่น PM2.5 ในรายการ ‘เช้าทันโลก’ ทาง FM96.5

101 In Focus Ep.168: ไทยต้องสูญเสียอะไรบ้าง หากการแก้ปัญหาโลกรวนยังไปไม่ถึงไหน?

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณสำรวจนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.