Talk A Tive: ลดข้อพิพาท-ปฏิรูปที่ทำกิน-ชูจุดขายให้เงินอุดหนุนเกษตรกร?

101 PUB ชวนชม วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB แสดงทัศนะเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเกษตรกรและปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ในรายการ Talk A Tive

ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2023 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รัฐสภา

รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน TPchannel

อ่านเพิ่มเติม
หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย 'เงินอุดหนุนเกษตรกร' แบบเดิมๆ

หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย เข้าใจช่องโหว่ของนโยบายเงินอุดหนุนเกษตรกรในปัจจุบันที่ยิ่งทำก็เหมือนยิ่ง ‘ขุดหลุมฝังประเทศ’ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนสวัสดิการเติมรายได้ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

กาแฟดำ: วงจรปัญหาเงินอุดหนุนเกษตรกร

101 PUB ชวนชม ฉัตร คำแสง และ วรดร เลิศรัตน์ แสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาของนโยบาย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ ในรายการกาแฟดำ ทาง PPTV HD 36

27 January 2023

บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.