เยาวชน

101 In Focus Ep.166: ทำอย่างไรเมื่อคนป่วยซึมเศร้าเพิ่ม แต่จิตแพทย์ขาดแคลน

101 In Focus คุยกันเรื่องระบบบริการสุขภาพจิตของไทย ชวนตั้งคำถามและหาคำตอบว่า ปัญหาโรคซึมเศร้าไทยรุนแรงแค่ไหน กระทบต่อเยาวชนอย่างไร เราขาดแคลนบุคลากรแค่ไหน และระบบบริการสุขภาพจิตที่ดีควรเป็นอย่างไร

รับสมัครเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม Youth Policy Lab โดย คิด for คิดส์

101 PUB ชวนเยาวชนกรุงเทพฯ อายุ 15-25 ปี สมัครเข้าร่วม ‘Youth Policy Lab’ – เรียนรู้-ลงมือทำกระบวนการ Design Thinking และ Systems Thinking เพื่อออกแบบ-สร้างสรรค์นโยบายมาแก้ปัญหาของเยาวชนกรุงเทพฯ

16 February 2023
กรุงเทพ เมืองร้างรัก: เมื่อเมืองไม่ดี… โอกาสพบรักดีๆ ของเยาวชนก็ไม่เกิด

กรุงเทพ เมืองร้างรัก: เมื่อเมืองไม่ดี… โอกาสพบรักดีๆ ของเยาวชนก็ไม่เกิด

101 PUB ชวนมาสำรวจหัวใจ-เช็กสถานะความโสดของเยาวชนกรุงเทพฯ พร้อมร่วมขบคิดว่าทำไมเยาวชนกรุงเทพฯ ถึงโสดกันเสียส่วนใหญ่? ทำไมมหานครแห่งนี้ไม่เอื้อให้พบรักดีๆ ได้เท่าใดนัก?

All policies are about child and youth: ทุกนโยบายก็เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะ!

All policies are about child and youth: ทุกนโยบายก็เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะ!

ในโอกาสวันเด็ก 101 PUB ชวนอ่านผลงานวิจัยที่ ‘เหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเด็ก’ ใหม่ ผ่านแง่มุมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ด้วยความหวังว่าเสียงของพวกเขาจะถูก ‘รับฟังอย่างมีความหมาย’ ในกระบวนการนโยบายทุกเรื่องมากขึ้น

อุปสรรคของเยาวชนชายแดนใต้ ในกำแพงของความมั่นคง: ข้อมูลจากการสำรวจเยาวชน 2022

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังถูกคุกคามจากรัฐ และเผชิญปัญหาด้านรายได้ การศึกษา และสุขภาพ แต่เยาวชนกลุ่มนี้ยังคงมีหวังกับการเมืองในพื้นที่

ยิ่งมีเพื่อนหลากหลาย ยิ่งมีทัศนคติกว้างไกลและเห็นใจคนมากขึ้น: ข้อมูลจากการสำรวจเยาวชน 2022

คิด for คิดส์ สำรวจการมีเพื่อนสนิทของเยาวชนไทย โดยพบว่ายิ่งมีเพื่อนสนิทหลากหลาย จะยิ่งทำให้มีทัศนคติกว้างไกลและเห็นใจคนมากขึ้น

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่าง ‘มีความหมาย’ ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเสนอแนวทางขยายช่องทางดังกล่าว เพื่อให้นโยบายตอบสนองปัญหาและความต้องการของเยาวชนได้ดีขึ้น

โควิดกับแผลเป็นด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

101 PUB ชวนสำรวจว่านักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้ถดถอยลงเพียงใดในช่วงปิดโรงเรียนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19? ความถดถอยนั้นทำให้ค่าจ้างในอนาคตของพวกเขาลดลงเท่าไร? และเทคโนโลยีการศึกษาแบบไหนที่เหมาะใช้รับมือการปิดโรงเรียนในอนาคต?

จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย

101 PUB ชวนสำรวจจินตนาการไร้ขีดจำกัดของเยาวชนไทยในฐานะพลเมือง หากไม่ตกอยู่ภายใต้ ‘เผด็จการของความเป็นไปได้’ แล้ว พวกเขาฝันถึงสังคม-ประเทศแบบไหน? แล้ว ‘เปลี่ยนแปลง’ ไปถึงฝันนั้นอย่างไร?

de/code: คณิตศาสตร์ของความ(สิ้น)หวังและความ(จน)ข้ามรุ่น

101 PUB ชวนอ่านบทความของ ประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการที่ปรึกษา 101 PUB ซึ่งเขียนถึง ‘รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022’ ของ คิด for คิดส์ ทาง de/code

7 แนวโน้มเด็กและเยาวชนไทยในวิกฤตเหลื่อมล้ำ โรคระบาดและการเมือง

101 PUB ในนามศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) เปิดเผยรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวปี 2022 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ครอบครัวไทยต้องเผชิญ

30 August 2022
101 In Focus Ep.143: ตั้งหลักใหม่ ‘นโยบายเด็กและครอบครัว’

101 In Focus Ep.143: ตั้งหลักใหม่ ‘นโยบายเด็กและครอบครัว’

101 In Focus สัปดาห์นี้ชวนคุณร่วมสำรวจ 7 แนวโน้มสำคัญของสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในปี 2021-2022 พร้อมพูดคุยตั้งหลักใหม่ ‘นโยบายเด็กและเยาวชน’

26 August 2022

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.