เงินอุดหนุนภาคเกษตร

ทันโลกนโยบาย 101: หนี้พอกหางหมู เงินอุดหนุนภาคเกษตร

นโยบายอุดหนุนเกษตรและวิธีการจัดการของรัฐสร้างหนี้พอกหางหมูขึ้นเรื่อยๆ รัฐต้องดำเนินนโยบายอย่างไรให้สามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยไม่ก่อหนี้ระยะยาว

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.