สารคดี

National Geographic: วันพรุ่งนี้ของ “ไทยชรา”

National Geographic สำรวจชีวิตผู้สูงอายุไทย ทางเลือกการดูแลในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของสถานดูแลผู้สูงอายุในอนาคต อาทิ ‘บ้านโอบอุ้ม’ (assisted living housing) จากข้อเสนอของ คิด for คิดส์

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.