ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทันโลก 101: งบประมาณ ’67 สนับสนุนเด็กเล็กในยุคเด็กเกิดน้อย?

งบประมาณเพื่อการสนับสนุนเด็กเล็กเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.