ฉัตร คำแสง

ทันโลก 101: งบประมาณ ’67 สนับสนุนเด็กเล็กในยุคเด็กเกิดน้อย?

งบประมาณเพื่อการสนับสนุนเด็กเล็กเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ทันโลกนโยบาย 101: หนี้พอกหางหมู เงินอุดหนุนภาคเกษตร

นโยบายอุดหนุนเกษตรและวิธีการจัดการของรัฐสร้างหนี้พอกหางหมูขึ้นเรื่อยๆ รัฐต้องดำเนินนโยบายอย่างไรให้สามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยไม่ก่อหนี้ระยะยาว

ทันโลกนโยบาย 101: เปิดงบประมาณรัฐแบบไหนให้คนเข้าใจได้?

เอกสารงบประมาณแผ่นดินไทย รายละเอียดมาก ซับซ้อนและตรวจสอบยาก ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น?

ทันโลกนโยบาย 101: มาตรฐานฝุ่นจิ๋วของรัฐไทยที่ยังมองปัญหาได้ไม่ชัด

เกณฑ์วัดคุณภาพอากาศของไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้มองเห็นปัญหาไม่ชัดและแก้ได้ไม่ตรงจุด

ทันโลกนโยบาย 101: ตามติดชีวิตผู้ใช้งาน หลังควบรวมมือถือผ่านมาเกือบปี

หลังการควบรวม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ใช้งานในราคาถูกลง? คุณภาพสัญญาณดีขึ้น? เป็นไปตามเงื่อนไขที่กสทช. วางไว้หรือไม่?

ปฏิรูปตลาด สร้างโอกาส-แข่งขัน-เท่าเทียม

Center for International Private Enterprise และ 101 PUB ชวนร่วมสำรวจปัญหา-แสวงหาแนวทางปฏิรูปตลาด ผ่านมุมมองของภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ใน LIVE เสวนา ‘ปฏิรูปตลาด: สร้างโอกาส-แข่งขัน-เท่าเทียม’

21 December 2023

เปิดสูตรปรับค่าแรงขั้นต่ำ: นี่เราคำนวณผิดกันมาตลอด?

ชวนดูสูตรการปรับค่าแรงขั้นต่ำของไทยล่าสุด ว่าใช้ปัจจัยใด อย่างไร มีปัญหาอย่างไรผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นของฉัตร คำแสง

ทันโลกนโยบาย 101: ราชการไทยเปี่ยมคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐไทย ประเมินจากอะไรและสะท้อนความเป็นจริงแค่ไหน?

ทันโลกนโยบาย 101: ราชการไทยใหญ่เกินไปจริงหรือเปล่า?

ราชการไทยมีกำลังคนน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลก แต่กลับใช้งบบุคลากรมากเกินจำเป็น ต้องปรับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น?

ทันโลกนโยบาย 101: ให้สิทธิประโยชน์ BOI คนไทยได้งานที่ดี?

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ช่วยให้เพิ่มการจ้างงานมากน้อยเพียงใด? คุ้มค่ากับรายได้ทางภาษีที่ต้องเสียไปหรือไม่? และสร้างงานที่มีคุณภาพแค่ไหน?

ทันโลกนโยบาย 101: หยุดวงจรความยากจน จากเงินอุดหนุนเกษตรกรแบบเดิมๆ

ไทยหว่านเงินอุดหนุนภาคการเกษตรมาอย่างยาวนาน แต่ชีวิตเกษตรกรกลับยังไม่งอกเงย นโยบายล่าสุดช่วยต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือหรือช่วยซ้ำเติมปัญหา?

23 November 2023

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #5 “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

101 PUB และ สกสว. ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 5: ‘เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

20 November 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.