งบประมาณปี 2567

ทันโลกนโยบาย 101: รัฐสวัสดิการของข้าราชการ VS ของประชาชน

ดูแลข้าราชการและครอบครัว 5 ล้านคนใช้งบสวัสดิการเท่าประชาชนทั่วประเทศ หากต้องการจะทำให้สวัสดิการของประชาชนครอบคลุมและมีประสิทธิภาพควรจัดการอย่างไร?

ทันโลกนโยบาย 101: เปิดงบประมาณรัฐแบบไหนให้คนเข้าใจได้?

เอกสารงบประมาณแผ่นดินไทย รายละเอียดมาก ซับซ้อนและตรวจสอบยาก ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น?

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.