ปฏิรูปตลาด สร้างโอกาส-แข่งขัน-เท่าเทียม

101 PUB

21 December 2023

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา ตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยยังคงไม่ฟื้นกลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งการควบรวมธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านยังเร่งให้เกิดการผูกขาดและถ่างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

วิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเผชิญมีสาเหตุมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ซึ่งได้แก่ การขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน ขาดผลิตภาพ และขาดพลวัตทางเศรษฐกิจ

ฉัตร คําแสง เปิดบทสนทนาประเด็นร้อนสถานการณ์เศรษฐกิจไทย และเสนอแนะให้ปฏิรูปตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม ในงาน ‘ปฏิรูปตลาด สร้างโอกาส – แข่งขัน – เท่าเทียม’ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

รับชมได้ที่

หรืออ่านบทความได้ ที่นี่

วิจัย/เขียน

ฉัตร คำแสง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022”

ชวนติดตามรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวปี 2022 และผลสำรวจเยาวชนไทยเกือบสองหมื่นคนทั่วประเทศ พร้อมชวนร่วมฟังเสียงของเยาวชนผ่านกิจกรรม Youth Talk และร่วมขบคิด-ค้นหาแนวทางเติมความฝันเด็กและครอบครัวไทยในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ

22 August 2022
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.