ชุดข้อมูล: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2019-2023

ชุดข้อมูลจากบทความ ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง? ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ป.ป.ช. แยกเป็นคะแนนประเมินรายด้าน การประเมินภายใน (IIT) การประเมินภายนอกโดยประชาชน (EIT) และการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเป็นปีแรกที่ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ที่ยังคงใช้มาถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้จากชุดข้อมูลนี้

10 อันดับหน่วยงานรัฐที่ประเมินตนเองดีกว่าประชาชนมากที่สุดในการประเมิน ITA ปี 2023

อันดับหน่วยงานกระทรวงประเมินตนเองประชาชนประเมินส่วนต่าง
1กรมบังคับคดียุติธรรม97.776.0-21.7
2กรมที่ดินมหาดไทย99.779.5-20.3
3กรมการศาสนาวัฒนธรรม99.679.7-19.9
4สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)สำนักนายกรัฐมนตรี99.780.0-19.7
5สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)สำนักนายกรัฐมนตรี87.768.4-19.3
6กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายอุตสาหกรรม100.081.2-18.8
7กรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรม99.781.3-18.4
8กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพลังงาน99.781.7-18.0
9กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วัฒนธรรม95.877.9-17.9
10กองทัพอากาศกลาโหม87.569.6-17.9
11สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี98.681.0-17.6
หมายเหตุ: เฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและไม่รวมสถาบันอุดมศึกษา

ชุดข้อมูล

วิจัย/เขียน

สรัช สินธุประมา

วิจัย/เขียน

กษิดิ์เดช คำพุช

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ปีหลังเลือกตั้ง สภาไทยทำงานอะไรไปบ้าง?

1 ปีหลังเลือกตั้ง สภาไทยทำงานอะไรไปบ้าง?

ในโอกาสครบรอบ 1 ปีการเลือกตั้งใหญ่ 101 PUB ชวนสำรวจการทำงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร เสนอกฎหมายแล้วเท่าใด พิจารณาได้มากแค่ไหนแล้ว

ประชามติแบบใดให้พัง: บทเรียนจากต่างประเทศ

ประชามติแบบใดให้พัง: บทเรียนจากต่างประเทศ

101 PUB ชวนสำรวจประชามติในต่างประเทศ ซึ่งเคย ‘พัง’ มาก่อน ถอดบทเรียนกลับมาปรับใช้กับ ‘ประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่’ ของไทยไม่ให้พังตามกันไป

ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง?

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของไทยพุ่งสูงขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันลดลงแต่เป็นเพราะหน่วยงานราชการทำเว็บไซต์ตอบเกณฑ์ประเมินกันเก่งขึ้น!

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.