ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB - 101 Public Policy Think Tank ผู้ชื่นชอบการทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ที่ทำความเข้าใจสังคมผ่านข้อมูลความรู้ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมเสมอหน้า

เศรษฐกิจโตช้าไป หรือเราหวังไว้มากเกิน?

101 PUB ชวนดูปรากฏการณ์ที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าคาด และชวนคุยถึงสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เรามักจะมองเศรษฐกิจบวกเกินจริง

ทันโลก 101: จากนิรโทษกรรม สู่ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

การนิรโทษกรรมในคดีการเมืองเป็นขั้นตอนหนึ่งสู่การสร้างความยุติธรรมในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง แต่รัฐยังมีสิ่งที่ต้องทำทั้งในระยะสั้นและยาวเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นจริง

ทันโลก 101: เงินนอกงบประมาณ การคลังไทยในเงามืด

เงินนอกงบฯ ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสรวมถึงวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบจากทั้งสภาฯ และประชาชน และถูกนำไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของเงิน

ทันโลก 101: คิดโทษไม่ออกให้บอกอาญาไว้ก่อน?

ปัญหาโทษอาญาเฟ้อ คดีล้นศาล และคนล้นคุก เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย

ทันโลก 101: งบประมาณ ’67 สนับสนุนเด็กเล็กในยุคเด็กเกิดน้อย?

งบประมาณเพื่อการสนับสนุนเด็กเล็กเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ทันโลกนโยบาย 101: หนี้พอกหางหมู เงินอุดหนุนภาคเกษตร

นโยบายอุดหนุนเกษตรและวิธีการจัดการของรัฐสร้างหนี้พอกหางหมูขึ้นเรื่อยๆ รัฐต้องดำเนินนโยบายอย่างไรให้สามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยไม่ก่อหนี้ระยะยาว

ทันโลกนโยบาย 101: รัฐสวัสดิการของข้าราชการ VS ของประชาชน

ดูแลข้าราชการและครอบครัว 5 ล้านคนใช้งบสวัสดิการเท่าประชาชนทั่วประเทศ หากต้องการจะทำให้สวัสดิการของประชาชนครอบคลุมและมีประสิทธิภาพควรจัดการอย่างไร?

ทันโลกนโยบาย 101: เปิดงบประมาณรัฐแบบไหนให้คนเข้าใจได้?

เอกสารงบประมาณแผ่นดินไทย รายละเอียดมาก ซับซ้อนและตรวจสอบยาก ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น?

ทันโลกนโยบาย 101: มาตรฐานฝุ่นจิ๋วของรัฐไทยที่ยังมองปัญหาได้ไม่ชัด

เกณฑ์วัดคุณภาพอากาศของไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้มองเห็นปัญหาไม่ชัดและแก้ได้ไม่ตรงจุด

ทันโลกนโยบาย 101: ตามติดชีวิตผู้ใช้งาน หลังควบรวมมือถือผ่านมาเกือบปี

หลังการควบรวม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ใช้งานในราคาถูกลง? คุณภาพสัญญาณดีขึ้น? เป็นไปตามเงื่อนไขที่กสทช. วางไว้หรือไม่?

ปฏิรูปตลาด สร้างโอกาส-แข่งขัน-เท่าเทียม

Center for International Private Enterprise และ 101 PUB ชวนร่วมสำรวจปัญหา-แสวงหาแนวทางปฏิรูปตลาด ผ่านมุมมองของภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ใน LIVE เสวนา ‘ปฏิรูปตลาด: สร้างโอกาส-แข่งขัน-เท่าเทียม’

21 December 2023

เปิดสูตรปรับค่าแรงขั้นต่ำ: นี่เราคำนวณผิดกันมาตลอด?

ชวนดูสูตรการปรับค่าแรงขั้นต่ำของไทยล่าสุด ว่าใช้ปัจจัยใด อย่างไร มีปัญหาอย่างไรผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นของฉัตร คำแสง

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.