101 In Focus Ep.206: ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง? 

ทุกๆ ปี หน่วยงานราชการไทยกว่าแปดพันแห่งร่วมกันแข่งขันว่าใครจะเป็นสุดยอดหน่วยงานที่มี ‘คุณธรรมและความโปร่งใส’ เป็นเลิศที่สุดในการประเมิน Integrity and transparency Assessment หรือ ITA ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ในปี 2023 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทะยานขึ้นไปถึง 90.2 คะแนน (เต็ม 100) ท่ามกลางความงุนงงของประชาชนที่ยังคงเห็นข่าวการคอร์รัปชันอยู่ทุกวี่วัน

ปริมาณคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้มาจากไหน? มีประโยชน์กับใครกันแน่? หลังจากดำเนินงานมาหนึ่งทศวรรษ อาจถึงเวลาแล้วที่ ‘การประเมิน’ นี้จะต้องถูก ‘ประเมิน’ ด้วยเช่นกัน

101 In Focus สัปดาห์นี้ พาไปวิเคราะห์เจาะลึกการประเมิน ITA ของ ป.ป.ช. ว่ามีระบบแบบไหน ช่องว่างแบบใดที่ทำให้คะแนนหน่วยงานราชการพุ่งสูง และมีข้อเสนอเชิงนโยบายอะไรที่จะทำให้การประเมินนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการ The101.world และสรัช สินธุประมา นักวิจัยจาก 101 PUB

อ่านเพิ่มเติมที่ ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง?

เรียบเรียง/นำเสนอ

สรัช สินธุประมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

101 In Focus Ep.212: งบ ‘สงเคราะห์’ เด็กไทย น้อยกว่าเส้นความยากจน

101 In Focus ชวนคุยกันเรื่องงบ ‘สงเคราะห์’ เด็กไทยที่มีแนวโน้มลดลง แถมยังต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไร และชวนมองไปถึงแนวทางดูแลเด็กที่ควรจะเป็น

ทันโลกนโยบาย 101: ราชการไทยเปี่ยมคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐไทย ประเมินจากอะไรและสะท้อนความเป็นจริงแค่ไหน?

ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง?

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของไทยพุ่งสูงขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันลดลงแต่เป็นเพราะหน่วยงานราชการทำเว็บไซต์ตอบเกณฑ์ประเมินกันเก่งขึ้น!

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.