101 In Focus Ep.174: ‘เกณฑ์ทหาร’ ความสูญเสียภายใต้ข้ออ้างเพื่อรับใช้อำนาจรัฐ

101 PUB

21 April 2023

ในทุกๆ วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ชายไทยทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หากจับได้ใบดำ พวกเขาจะสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่หากจับได้ใบแดงแปลว่าชีวิตของเขาอีก 1-2 ปีจะต้องเข้าไปในค่ายทหาร ภายใต้ข้ออ้างว่า ‘รับใช้ชาติ’

การที่คนหนึ่งเข้าไปรับราชการทหารนั้น กลับไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวชีวิตของปัจเจก แต่ยังเป็นความสูญเสียทางระบบเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ทั้งหมดนี้ยิ่งสะท้อนความเหลื่อมล้ำภายใต้ระบบการเกณฑ์ทหารของไทย จนหลายคนเริ่มออกมาตั้งคำถามถึงมัน

ดำเนินรายการโดย วจนา วรรลยางกูร บรรณาธิการ และ ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา กองบรรณาธิการ The101.world

….

อ่านเพิ่มเติม

สูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่า ‘เกณฑ์ทหาร’

บทความที่เกี่ยวข้อง

สูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่า ‘เกณฑ์ทหาร’

101 PUB ชวนทบทวนดูว่าการเกณฑ์ทหารหนึ่งครั้ง ไทยจะต้องเสียต้นทุนใดบ้างที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้

จับตา พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหาย: จุดจบระบอบลอยนวลพ้นผิด?

101 PUB ชวนทบทวนปัญหาการซ้อมทรมานและการอุ้มหายในประเทศไทย เส้นทางการผลักดันกฎหมายที่ผ่านมา ชี้ถึงแก่นหลักที่ไม่ควรหายไปในกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงสาระสำคัญในร่างฉบับกรรมาธิการวิสามัญ

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.